Přihlaste se a využijte web naplno SKALKY.NET »

Ostatní

 

Zábava » Pranostiky 

1.1. - Je-li dopoledne na Nový rok pěkně, bude příznivé počasí o žních v kraji, je-li pěkně odpoledne, bude o žni pěkně na horách.

1.1. - Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o dva kroky dále.

2.1. - Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.

3.1. - Třetí den ledna jasný - časné bouřky.

4.1. - Den svatého Tita dne mnoho nepřidá.

5.1. - Jaká povětrnost panuje na den svatého Telesfora, tak bude v prosinci.

6.1. - Na Tři krále o hodinu dále.

7.1. - O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.

8.1. - O svatém Erhartu zima zebe do nártů.

9.1. - O svaté Baziliši zima všudy čiší.

10.1. - Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.

11.1. - Na svatého Hygina pravá zima začíná.

12.1. - Na svatého Arkadya, zima teprv se začíná.

14.1. - Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz!

16.1. - Na svatého Marcela zima leze do těla

17.1. - Svatý Antonín najde-li ledy, tak je láme, nenajde-li, nadělá je.

17.1. - Svatá Priska pod saněmi píská.

19.1. - Je-li na svatého Kanuta teplý den, urodí se hojně obilí.

20.1. - O svatém Fabiánu bez kožichu ani ránu.

21.1. - Je-li na svatou Anežku obleva, bude v létě hodně bouřek.

22.1. - Jsou-li o Vincenci vody plné koleje, na dobré víno ten rok není naděje.

23.1. - Je-li na Zasnoubení Panny Marie na stromech jinovatka, bude vlhký rok.

24.1. - Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

25.1. - Svatý Fabián - zimy pán, svatého Pavla obrácení - zimy odvrácení.

26.1. - Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

28.1. - Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

29.1. - Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

31.1. - Svítí-li na Virgilia slunce, jaro čeká nedaleko.

2.2. - Je-li na Hromnice jasný den, přijde ještě mnohá sněžná žeň

2.2. - Je-li na Hromnice jasný den, přijde ještě mnohá sněžná žeň.

3.2. - Na svatého Blažeje vody plné koleje.

4.2. - Masopust na slunci, pomlázka u kamen

5.2. - O svaté Agátě uschne prádlo na plotě.

6.2. - Svatá Dorota donese skřivánka v košíčku

9.2. - Nadělá-li svatá Apolena ledy, až svatý Matěj je zbourá.

10.2. - O svaté Scholastice navleč si rukavice.

14.2. - Svatý Valentin - první jarní svátek, svatý Matěj - druhý jarní svátek.

16.2. - Svatá panna Juliána na skřivánka zavolala.

18.2. - O svatém Šimoně schází sníh se stráně.

22.2. - Svatý Petr vládne mrazu, svatý Jiří teplu.

24.2. - Svatý Matěj zemi otvírá, jindy zavírá.

28.2. - Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

1.3. - Odkud na svatou Eudokii vane vítr, odtud bude po celý rok foukat.

2.3. - Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduh chytí.

3.3. - Svatá Kunhuta - o chlup stoupne teplota.

5.3. - Svatá Adriana nedá spáti z rána.

6.3. - Svatý Bedřich teple dýchá, nebo taky sněhy míchá.

7.3. - O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

8.3. - Svatý Radko - na cestách je hladko.

9.3. - Cyril a Metody - první ovčí pastvy.

11.3. - Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.

12.3. - Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.

15.3. - Na svatého Longina práce v poli začíná.

17.3. - Mrzne-li na svatou Gertrudu, potrvá zima ještě po dlouhou dobu.

19.3. - Svatý Josef cesty zpevňuje a po nich do polí vyhání.

20.3. - Na svatého Jáchyma u nás zima končívá.

21.3. - Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.

22.3. - Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.

25.3. - Svatý Matěj řeže, svatý Josef seká a Matička Boží zatápí.

27.3. - Jaké počasí je na svatého Ruprechta, takové bude i v červenci.

30.3. - O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

1.4. - Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem.

2.4. - Déšť svatého Teodory značí mnoho vody v máji.

4.4. - Na svatého Izidora oráče i ptáče si radostí zaskáče.

5.4. - Svatý Fedul teple zadul.

10.4. - Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.

13.4. - Svatá Ida, ta dne přidá.

14.4. - Zpívá-li pěnice na svatého Tiburcia a Valeriana, víno se pěkné ukáže.

17.4. - Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole.

20.4. - O svatém Anselmě semeno do země.

23.4. - Na svatého Vojtěcha když prší, trnky se neurodí.

24.4. - Po svatém Jiří lezou hadi a štíři ze země a mají své právo.

25.4. - Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

28.4. - Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.

29.4. - Na Petra mučedníka je dobře vysazovat zelí na pole.

1.5. - Na Filipa a Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

3.5. - Svatý Kříž, ovčí střiž.

4.5. - Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

7.5. - Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.

10.5. - Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

11.5. - Déšť, jejž Mamert, Pankrác, Servác kuje, rád se v celém létě opakuje.

12.5. - Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

13.5. - Nezamrazí-li ledoví bratři, Pankrác, Servác a Bonifác, alespoň zastudí

15.5. - Déšť svaté Žofie švestky ubije.

16.5. - Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku.

19.5. - Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.

22.5. - Na Julii lny se sijí.

25.5. - Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.

26.5. - Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.

31.5. - Len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede.

1.6. - Pěkné počasí o svatém Fortunátu slibuje úrodný rok.

3.6. - Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

5.6. - Svatý Bonifác, Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

6.6. - O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

7.6. - Sedmý den červnový bývá slunečný a přináší optimistickou náladu.

8.6. - Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.

11.6. - Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.

12.6. - Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13.6. - Na svatého Antona každá jahoda je červená.

15.6. - Déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu.

19.6. - Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze. Jestli je suchý odvézt chceš, do Jana si pospěš.

21.6. - Na svatého Aloise poseč louku, neboj se.

22.6. - Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.

23.6. - Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24.6. - Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dní pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí.

25.6. - vatý Ivan bývá plačtivý pán.

26.6. - Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.

27.6. - Vysévá-li svatý Ladislav houby, Petr a Pavel je sbírají.

29.6. - Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

2.7. - Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.

4.7. - Svatý Prokop seje houby.

8.7. - Kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane.

10.7. - Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne

13.7. - Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.

15.7. - Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.

18.7. - O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

20.7. - Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim

21.7. - Na proroka Daniele nalije též do mandele.

22.7. - Když prší na svatou Máří Magdalénu, vzroste obilí.

23.7. - Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.

24.7. - Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny.

25.7. - Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.

26.7. - K Anně svatý hodina ze dne se tratí.

30.7. - Na svatého Abdona ve švech praská stodola.

31.7. - Při svatém Ignáci strniska se obrací.

1.8. - Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno.

4.8. - Čím více puká půda na Dominika, tím více ještě bude svítit slunce.

7.8. - Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.

10.8. - Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese hojně vína dobrého; byť pak pršelo, neškodí nic, když toliko slunce jest.

14.8. - Po svatém Smilu slunce ztrácí již svou sílu.

15.8. - Svatá Terezie zasazuje zimní okna.

16.8. - Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.

18.8. - Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

19.8. - Na den svatého Sebalda vybírají včelaři med.

21.8. - Na svatého Samuele mlynář novou mouku mele.

24.8. - Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim.

25.8. - Od Ludvíka krále bouřek je namále a o Augustině táhnou již do zimní síně.

26.8. - Zeferin poslední klásky sbírá.

27.8. - Na svatého Rufa se nemá provádět žádná důležitá práce, nemají se podnikat cesty ani jiné činnosti, při kterých by mohlo dojít k úrazu či ke škodě.

28.8. - Svatý Augustin udělá z tepla stín.

29.8. - Na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí.

1.9. - Na svatého Jiljí jasný den – krásný podzim zvěstuje.

2.9. - Od Štěpána krále bouřek je namále.

8.9. - Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.

10.9. - Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.

11.9. - Neprší-li na svatého Pafnuce, bývá suchý podzim.

14.9. - Po svatém Kříži podzim se blíží.

15.9. - Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.

16.9. - Ludmila, patronka česká - po létu se stýská.

20.9. - Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání.

21.9. - Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání.

22.9. - Na svatého Mořice nesej pšenice – bude samá metlice!

26.9. - Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.

27.9. - Na Kosmu a Damiána studeno bývá z rána.

28.9. - Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.

29.9. - Na svatého Michala když severní a západní vítr věje, tuhá zima k nám pak spěje.

30.9. - O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.

1.10. - Fouká-li na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.

2.10. - Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.

3.10. - Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

4.10. - Svatý František zahání lidi do chýšek.

5.10. - Na svatého Placida zima teplo vystřídá.

8.10. - Na svatého Placida zima teplo vystřídá.

9.10. - Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.

14.10. - Na svatého Kalista ucpi včelín dočista.

15.10. - Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.

16.10. - Déšť na Havla, déšť na Vánoce.

17.10. - Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.

17.10. - Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.

21.10. - Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.

22.10. - O svaté Kordule nejsladší bobule.

23.10. - Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána.

26.10. - Svatý Haštal - vymeť maštal

28.10. - Šimona a Judy - kožich sneste s půdy.

1.11. - Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.

2.11. - Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

4.11. - Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, a když mokrá, velkou zimu znamená.

8.11. - Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

9.11. - Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

11.11. - Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.

12.11. - Na svatého Josafata lepší kožich nežli vata.

16.11. - Na svatého Otomara neuvidíš komára.

17.11. - Svatá Alžběta se sněhem přilétá.

19.11. - Počasí o svaté Alžbětě vypovídá, jak bude v létě.

21.11. - Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá

22.11. - Svatá Cecílie sněhem pole kryje.

23.11. - Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.

25.11. - Zelí naložené na svatou Kateřinu platí za nejlepší.

26.11. - Na svatého Konráda - sněhem cesta zaváta.

29.11. - Na Saturnina skučí meluzína

30.11. - Sníh svatého Ondřeje ozimům a vzešlému žitu nepřeje

1.12. - Uhodí-li na svatého Eligia tuhá zima, potrvá po čtyři neděle

2.12. - Natali naše koně hřeje.

3.12. - O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

4.12. - Barbora na ledu, Vánoce na blátě.

6.12. - Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).

13.12. - Jaké jsou od Lucie do Vánoc dni, takové budou v pořadí i jednotlivé měsíce příštího roku, neboť od Lucie do Vánoc každý den a noc mají svou moc.

14.12. - Na svatého Nikasia se mají dělat knutle (rouble na vázání snopů), neb jimi vázané obilí nežerou myši.

16.12. - Svatý Albín pouští vodu na mlýn.

21.12. - Na svatého Tomáše nejdelší noc je naše.

23.12. - Svatá Viktorie obrázky na okna ryje

24.12. - Na Štědrý den jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.

25.12. - Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce.

26.12. - Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

27.12. - Od svatého Jana Evangelisty obrací se slunce k létu a zima k mrazům.

28.12. - Prší-li na Mláďátka, bude Pámbu v příštím roce potřebovat hodně andělíčků

30.12. - Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží nejméně do svíček (= do 6. ledna).

31.12. - O Silvestru papeži snížek si již poleží.© SKALKY.NET - https://skalky.net/zabava/pranostiky